مهارت نگرش

جستارهایی در باب خودپروری، موفقیت، خلاقیت و اصلاح نگرش به خود و جهان پیرامون

مهارت نگرش

جستارهایی در باب خودپروری، موفقیت، خلاقیت و اصلاح نگرش به خود و جهان پیرامون

logo-samandehi

انسان در ذات خود به دنبال تغییر است اما آنچه انسان امروزی را سرگشته ساخته، پاسخ به این پرسش است که :

"به راستی باید چه چیزی را تغییر داد؟"

نگرش صحیح به جهان پیرامونی، شاید بهترین و موثرترین تغییری باشد که هر انسانی می تواند در خود ایجاد کند

خوش آمدید به وبگان "مهارت نگرش"

با ما همراه باشید و ما را به دوستان خود معرفی کنید